Årsmötet och Allans Äska

Spread the love
  • 14
    Shares


Enligt SOK:s stadgar ska årsmötet hållas före utgången av februari månad. Styrelsen gör sitt yttersta för att följa stadgarna och därmed hölls mötet 26 februari. Och ja, årsmötet blev kungjort sex veckor innan, precis enligt stadgarna. 25 medlemmar var samlade för att först äta den middagen som trivselkommittén hade ordnat och sedan gå igenom årsmöteshandlingarna.

Mötesdeltagare

En av de första punkterna var utdelning av utmärkelser och sedan 1986 utdelas även Allans Äska årligen. Så här står det i äskan:

”Vid SOK:s 50-årsjubileum 1986 överlämnade Allan Klingberg – en av klubbens stiftare – denna egenhändigt slöjdade äska (även svepask eller kånkask) att såsom en ständigt vandrande trofé vid varje årsmöte utdelas för framgångsrik eller förtjänstfull verksamhet inom klubben, detta oavsett tidpunkt. Årtal och och namn skall inskrivas i äskan.”
”Givaren uttryckte också den önskan, att senaste innehavaren vid återlämnandet inför årsmötet bör ha fyllt äskan med hembakade bullar att avnjutas av mötesdeltagarna.”

Tidigare pristagare

Så här ljöd motiveringen från förra årets prisdeltagare till årets:

Det är många i vår klubb som år efter år gör stora insatser för att verksamheten ska fungera så bra som den gör. Dessa utförs både vid de löpande aktiviteterna veckovis och vid de större och mindre arrangemang som klubben genomför utspridda över året. 

Årets pristagare, som är två stycken, är personer som i stor utsträckning är och har varit delaktig i båda dessa delar under många år. Det är personer som inte tvekar att hjälpa till när det behövs utan verkligen ställer upp när möjlighet finns.

Några av de sysslor som årets mottagare av Allans äska har haft under åren är kommittéledamot, barngympaledare, banläggare, ungdomsledare, resesamordnare, styrelsesekreterare, marketenteriansvarig, valberedare och logisamordnare för hundratals klubbkompisar vid O-ringen för några år sedan.

Allt detta och mycket mer har alltid genomförts med största entusiasm.

Allans äska tilldelas 2019 till Anna Dufva och Magnus Jonsson.

Årets pristagare Magnus och Anna

Efter årsmötet fick vi även se joeletten som SOK har fått. Men mer av det kommer det komma ett eget reportage om!